Klasa 1 Gimnazjum

Klasy

Klasa 4 Szkoły Podstawowej

Klasa 5 Szkoły Podstawowej

Klasa 6 Szkoły Podstawowej

Klasa 1 Gimnazjum

Klasa 2 Gimnazjum

Klasa 3 Gimnazjum

Klasa I - III Liceum

Home

 

**********************************************************************************************************

18 pażdziernik 2014

Temat:  Wyrażenia arytmetyczne.

 

* Uczniowie przypomnieli kolejność wykonywania działań a następnie obliczali

    wartości wyrażeń arytmetycznych rozwiązując przykładyz następujących zadań z podręcznika:

                         zadanie 1, 2, 4, 6 i 7 str 35;

* Nauczyciel omówił kolejną porcję zadań  z testu SHSAT.

 

Praca domowa:

* W domu rozwiążcie w  zeszytach  z  "Zadania uzupełniające" z rozdziału "Liczby i działania": 

     zadanie 54 ze strony 46;

     zadanie 55 ze strony 47.

**********************************************************************************************************

11 pażdziernik 2014

Temat:  Działania na liczbach  ujemnych.

 

* Wspólnie przypomnieliśmy działania na liczbach wymiernych i  rozwiązywaliśmy następujące zadania z podręcznika:

      zadnie 4 str 39;

      zadanie 8, 9 i 11 str 40.

* Nauczyciel omówił te problemy z testu SHSAT, których uczniowie nie potrafili rozwiązać lub mieli inną odpowiedż.

* Uczniowie przygotowujący się do testu SHSAT otrzymali kolejną porcję zadań do rozwiązania.

Praca domowa:

* W domu rozwiążcie wszystkie zadania ze strony 12 i 13 z "Zeszytu ćwiczeń dla klasy 1 gimnazjum". 

    Do zadania 4 i 6 dołączcie obliczenia na odzielnych kartkach.  

**********************************************************************************************************

4 pażdziernik 2014

Temat:  Rozwiązywanie zadań przygotowujących do Specialized High Schools Admissions Test (SHSAT).

 

* Nauczyciel rozwiązywał i omawiał  trudne dla uczniów zadania tekstowe z SHSAT.

   Uczniowie czytali każde zadanie ze zrozumieniem, podkreślali ważne informacje i próbowali je rozwiązać.

* Każdy uczeń otrzymał kopię wybranych przez nauczyciela zadań.

Praca domowa:

* Proszę rozwiązać problemy, których nie zdążyliśmy omówić w klasie.

**********************************************************************************************************

27 września 2014

Temat:  Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem działań na liczbach dodatnich.

 

* Na lekcji uczniowie rozwiązywali następujące zadania tekstowe z podręcznika:

zadnie 8 str 26;

zadanie 4 str 29;

zadanie 6, 7, 8 str 30;

zadanie 13 str 31;

zadanie 11, 12, 13 str 36.

* Nauczyciel omówił i rozwiązał na tablicy wybrane zadania z testów przygotowujących do egzaminów do High School.

 

Praca domowa:

* W domu w zeszycie rozwiążcie  zadanie 16 i wszystkie ćwiczenia z "Sprawdż, czy umiesz

   ze strony 37 z podręcznika dla klasy 1 gimnazjum. 

  Wszystkie działania proszę wykonać pisemnie.

**********************************************************************************************************

20 września 2014

Temat:  Działania na liczbach dodatnich.

*  Uczniowie powtórzyli podstawowe działania na liczbach dodatnich:

     na liczbach całkowitych, ułamkach dziesiętnych i zwykłych. 

* Wspólnie na tablicy rozwiązywali wybrane przez nauczyciela problemy z podręcznika.

Praca domowa:

* W domu w zeszycie rozwiążcie następujące zadania z podręcznika dla klasy 1 gimnazjum ze strony 48:

zadanie 26  e) f) g) h);

zadanie 32  d) e) f);

zadanie 33  c) d);

zadanie 34  f) g) h) i) j);

zadanie 35  c) d).

**********************************************************************************************************

13 września 2014

Temat:  Liczby i ich podział.

* Uczniowie powtórzyli podział liczb na liczby naturalne, całkowite, wymierne i nie wymierne.

 Poznali zastosowanie liczb wymiernych w zamianie jednostek i obliczali jaka częścią jednej 

jednostki czasu jest inna jednostka.

Ćwiczyli również rozpoznawanie liczb rozwiązując zadania z podręcznika ze strony 11 i 12.  

* Przypominam, że na każdą lekcję  matematyki musicie przynosić podręczniki, zeszyty, 

foldery na prace domowe oraz przybory do pisania i rysowania. 

Praca domowa:

* W domu w zeszycie rozwiążcie wszystkie  zadania z "Sprawdż, czy umiesz" 

   podręcznika dla klasy 1 gimnazjum ze strony 14:

**********************************************************************************************************

6 września 2014

Temat:  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015.

 

Na każde zajęcia z matematyki uczeń musi przynosić:

- podręcznik „Matematyka z plusem “ dla klasy 1 gimnazjum;

- zeszyt w kratkę;

- teczkę na prace domowe i rozdane przez nauczyciela kartki;

- długopis, ołówki, gumkę i temperówkę;

- kolorowe kredki;

- przybory geometryczne: linijkę, ekierkę, kątomierz i cyrkiel

 

Zasady pracy na zajęciach matematyki:

- obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa;

- na zajęciach wykonujemy polecenia nauczyciela, zapisujemy wszystko w zeszycie, czynnie uczestniczymy w zajęciach i nie przeszkadzamy innym

- zawsze wykonujemy zadane przez nauczyciela prace domowe pisemne i ustne;

- w przypadku nieobecności dowiadujemy się jaka była praca domowa:

            - dzwoniąc do koleżanki lub kolegi,

           - sprawdzając stronę internetową szkoły www.szkolakonsularna.org

            - wysyłajac do mnie e-mail z zapytaniem o pracę domową kabat87@msn.com 

- każda nieobecność lub nieprzygotowanie do lekcji musi byc pisemnie usprawiedliwione przez rodzica.

Życzę Wam udanego roku szkolnego.

 Pamiętajcie, że Was sukces zależy od Was i Waszej pracy.                                                                                           ************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 czerwiec  2014

Temat:  Nierówności. Rozwiązanie algebraiczne i graficzne.

 

* Uczniowie poznali metody algebraiczne i graficzne rozwiązywania nierówności  i ćwiczyli je rozwiązując zadania  podręcznika.

**********************************************************************************************************

31 maj 2014

Temat:  Procenty w zadaniach tekstowych.

 

* Uczniowie czytali ze zrozumieniem zadania tekstowe na procenty, układali równaia i  rozwiązywali je.

    Zadania tekstowe znajdziecie  na stronach od 182 do 185 w podręczniku. 

Praca domowa:

* W domu w zeszycie rozwiążcie dwa zadania z "Sprawdz, czy umiesz" z podrecznika ze strony 185.

Proszę nie zapomnieć o podręcznikach. Przynosimy je na najbliższe zajęcia i oddajemy nauczycielowi matematyki.

**********************************************************************************************************

24 maj 2014

Temat:  Układanie równań do zadań tekstowych oraz ich rozwiązywanie.

Praca domowa:

* Uczniowie czytali zadania tekstowe ze zrozumieniem, układali równaia i je rozwiązywali.

    Zadania tekstowe znajdziecie  na stronach od 175 do 179 w podręczniku. 

* W domu  rozwiążcie zadania 15, 17, 19  ze str 196  z podręcznika.

**********************************************************************************************************

10 maj 2014 

Temat:  Rozwiązywanie równań 1-szego stopnia z jedną niewiadomą.

 

* Uczniowie zapoznali się ze sposobami rozwiązywania różnych typów równań 1-go stopnia z jedną niewiadomą,

   a nastepnie rozwiązywali równania ze zbioru zadań. Każdy uczeń otrzymał kopię tych zadań.

 

Praca domowa:

* W domu  rozwiążcie zadanie  20 ze str 73  zbioru zadań.

**********************************************************************************************************

3 maj 2014

Temat:  Równania z jedną niewiadomą i ich rozwiązania.

 

* Uczniowie zapoznali się z pojęciem równania i liczby spełniającej dane równanie. 

   Następnie układali i rozwiązywali równania z podręcznika:

        zadanie 2 str 168;

        zadanie 2, 6 str 172;

        zadanie 7 str 173.

Praca domowa:

* W domu na kartkach rozwiążcie zadania 8, 9, 10 i 11 ze str 195 z waszych  podręczników.

*********************************************************************************************************

26 kwiecień 2016

Temat:  Sprawdzian wiadomości - wyrażenia algebraiczne.

Praca domowa:

* Uczniowie nieobecni mogą pisać sprawdzian na najbliższej lekcji matematyki.

* Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika  od 168 do 173 strony. 

*********************************************************************************************************

 

12 kwiecień 2014

Temat:  Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.

 

* Uczniowie pracowali w grupach i rozwiązywali zadania powtórzeniowe o podobnej trudności do zadań 

jakie będą na sprawdzianie.  Zadania zostaly sprawdzone a prawidłowe rozwiązania zapisane na tablicy.

Praca domowa:

* Proszę przygotować się do sprawdzianu, który piszecie już 

                        26 kwiecien 2014 r.

**********************************************************************************************************

5 kwiecień 2014

Temat:  Zamiana sum algebraicznych na iloczyn.

 

* Uczniowie  ćwiczyli zamianę sum wyrażeń algebraicznych na iloczyn rozwiązując zadania 

   ze zbioru zadań dla klasy 1 gimnazjum. Każdy uczeń otrzymał kopię tych zadań.

 

Praca domowa:

* Rozwiążcie zadania, których nie zdążyliśmy rozwiązać na lekcji.

**********************************************************************************************************

29 marzec 2014

Temat:  Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.

 

* Uczniowie zapoznali się z metodą zamiany sumy wyrażeń algebraicznych na iloczyn czyli wyłączania wspólnego 

czynnika przed nawias. Następnie uczniowie ćwiczyli zamianę sumy wyrażeń algebraicznych na iloczyn rozwiązując 

zadania z podręcznika ze strony od 155 do 158.

 

  Praca domowa:

* W domu rozwiążcie zadanie 34 i 39 z podręcznika ze strony 162. 

   Dodatkowo spróbujcie rozwiązać zadanie 38 ze strony 162.

**********************************************************************************************************

22 marzec 2014

Temat:  Mnożenie jednomianu przez sumy algebraiczne.

 

* Uczniowie zapoznali się z metodą mnożenia jednomianu przez wyrażenia algebraiczne.

   Ćwiczyli mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne rozwiązując zadania z podręcznika 

    ze stron od 154 do 155.

Praca domowa:

* W domu na kartkach rozwiążcie  następujące zadania z podręcznika:

        zadanie  29, 30 i 31 ze strony 161 i 162.

*********************************************************************************************************

15 marzec 2014

Temat:  Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

 

* Uczniowie wspólnie rozwiązywali na tablicy zadania z podręcznika ze stron 150-152.

 

Praca domowa:

* W domu na kartkach rozwiążcie  następujące zadania z podręcznika:

              zadanie  24, 25, 26  i 27 ze strony 161.

**********************************************************************************************************

8 marzec 2014

Temat:  Sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych.

 

* Uczniowie zapoznali się z pojęciem jednomianu, sumy algebraicznej i nauczyli się jak poznawać wyrazy podobne.

   Ćwiczyli redukcję wyrazów podobnych rozwiązując na tablicy zadania z podręcznika ze stron od 146 i 149.

Praca domowa:

* W domu na kartkach rozwiążcie  następujące zadania z podręcznika:

     zadanie 19 str 161;

     zadanie 20 str 161.

*********************************************************************************************************

1 marzec 2014

Temat:  Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

 

* Uczniowie obliczali wartości liczbowe różnych wyrażeń algebraicznych. 

    Na tablicy rozwiązywali zadania z podręcznika  ze strony 141 i 142.

 

Praca domowa:

* W domu na kartkach rozwiążcie zadania zaznaczone przez nauczyciela ze zbioru zadań ze strony 61. 

    Uczniowie obecni na lekcji otrzymali kopie tych zadań.

   *********************************************************************************************************

22 luty 2014

Temat:  Wyrażenia algebraiczne i ich zastosowanie.

 

* Uczniowie zapoznali się z pojęciem wyrażenia algebraicznego i jego zastosowaniem w matematyce, geometrii, fizyce.

  Wspólnie na tablicy rozwiązywaliśmy zadania z podręcznika ze stron od 138 do 140.

 

Praca domowa:

* Na kartkach rozwiążcie wszystkie zadania  z "Sprawdż, czy umiesz" ze strony 140. 

   Każde zadanie musi być rozwiązane pisemnie.

**********************************************************************************************************

8 luty 2014

Temat:  Sprawdzian wiadomości z działań na procentach.

Praca domowa:

* Na najbliższych zajęciach z matematyki poznamy wyrażenia algebraiczne i ich zastosowanie. 

   Przeczytajcie tekst z podręcznika ze strony 136 i 137.

**********************************************************************************************************

 

1 luty 2014

Temat:  Powtórzenie wiadomości o procentach.

 

* Uczniowie pracowali w grupach i rozwiązywali zadania powtórzeniowe. 

   Radzę w domu rozwiązać wszystkie zadania powtórzeniowe oraz zadania uzupełniające z podręcznika

   ze stron od 86 do  90.  Podobne zadania mogą być na sprawdzianie.

* Sprawdzian wiadomości z działań na procentach już za tydzień, 

               8 lutego 2014 r..

********************************************************************************************************

25 styczeń 2014

Temat:  Obliczenia procentowe.

 

* Uczniowie ćwiczyli obliczanie procentów rozwiązując zadania z treścią z podręcznika:

              zadanie 1, 2, 3 ze strony 82.

Praca domowa:

* W domu uzupełnijcie wszystkie zadania ze strony 22 z "Zeszytu ćwiczeń dla klasy 1 gimnazjum". 

   Kopię tych ćwiczeń rozdałam w klasie. 

   Proszę zadania rozwiązać pisemnie na kartkach. Prace domową zbiorę i ocenię.

* Sprawdzian z obliczeń procentowych za dwa tygodnie, 

                      8 lutego 2014 r.

**********************************************************************************************************

18 styczeń 2014

Temat:  O ile procent więcej, o ile mniej.

 

* Uczniowie poznali metodę rozwiązywania zadań typu "O ile procent więcej, o ile mniej" a następnie

 stosowali tę metodę do rozwiązania następujących zadań z podręcznika :

              zadanie 1, 2, 3, 4, 5 ze strony 79;

              zadanie 6, 7 ze strony 80.

Praca domowa:

* W domu uzupełnijcie zadania 1 i 2 ze strony 21 z "Zeszytu ćwiczeń dla klasy 1 gimnazjum". 

   Kopię tych ćwiczeń rozdałam w klasie. 

   Proszę zadania rozwiązać pisemnie na kartkach. Prace domową zbiorę i ocenię.

**********************************************************************************************************

11 styczeń 2014

Temat:  Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

 

* Uczniowie rozwiązywali zadania z podręcznika ze stron od 73 do 77.

 

Praca domowa:

* Na kartkach proszę rozwiązać wszystkie zadania z "Sprawdż, czy umiesz" ze strony 77

   waszych podręczników. 

   Proszę pokazać pisemnie jak rozwiązaliście każde z tych zadań.

**********************************************************************************************************

4 styczeń 2014

Temat:  Podwyżki i obniżki.

Praca domowa:

* Uczniowie ćwiczyli obliczanie cen towarów po podwyżce i po obniżce. 

    Rozwiązywali zadania tekstowe z podręcznika ze strony 71 i 73.

* Na oddzielnych kartkach rozwiążcie wszystkie zadania  ze strony 73 "Sprawdż, czy umiesz".  

  Proszę pokazać jak rozwiązaliście każde z tych zadań.

**********************************************************************************************************

7 grudzień 2013

Temat:  Obliczanie procentu danej liczby.

Praca domowa:

* Uczniowie ćwiczyli obliczanie procentu danej liczby rozwiązując zadania tekstowe. 

   Wspólnie na tablicy rozwiązaliśmy:

    zadanie 1, 2, 3, 5 i 6 ze strony 67;

    zadanie 9, 10, 11 str 68 i 69.

* Na oddzielnych kartkach w domu proszę rozwiązać następujące zadania z podręcznika:

       - zadanie 10 str 68;

       -  wszystkie zadania z "Sprawdż, czy umiesz"  ze strony 69.

**********************************************************************************************************

23 listopad 2013

Temat:  Jaki to procent?

Praca domowa:

* Uczniowie ćwiczyli obliczanie procentu danej liczby rozwiązując zadania tekstowe. 

   Wspólnie rozwiązaliśmy:

     zadanie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ze strony 63;

     zadanie 8 str 64.

* W domu na kartkach rozwiążcie wszystkie zadania z "Sprawdż, czy umiesz" ze strony 66 waszych podręczników.

**********************************************************************************************************

16 listopad 2013

Temat:  Procenty i ułamki.

Praca domowa:

* Uczniowie zamieniali procenty na ułamki zwykłe lub dziesiętne i odwrotnie, zamieniali ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty. 

  Ćwiczyli umiejętność zamiany procentu na liczbę i odwrotnie rozwiązując zadania z podręcznika ze stron od 53 do 57.

* W domu na kartkach rozwiążcie wszystkie zadania z "Sprawdż, czy umiesz" ze strony 57 waszych podręczników.

  Proszę wszystkie działania wykonać pisemnie.

**********************************************************************************************************

9 listopad 2013

TematPoprawa sprawdzianu.

Praca domowa:

* Z każdej grupy uczniowie przy pomocy nauczyciela rozwiązywali na tablicy trudne problemy z ostatniego sprawdzianu.

* Uczniowie, ktorzy chcieli poprawić ocenę ze sprawdzianu, otrzymali nowy test do domu.

**********************************************************************************************************

2 listopad 2013

Temat:  Sprawdzian z działań na liczbach wymiernych.

Praca domowa:

* Uczniowie nieobecni na lekcji będą pisać sprawdzian za tydzień.

* Proszę przeczytać z podręcznika "Procenty i ułamki" od strony 54 do 57 wydanie 2009  

  lub  50-53 z podręcznika wydanie 2008.

  **********************************************************************************************************

26 pażdziernik 2013

Temat:   Lekcja powtórzeniowa z liczb wymiernych.

Praca domowa:

* Uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali zadania powtórzeniowe.  

  Rozwiązania swoich problemów zapisywali na tablicy.

* Sprawdzian z liczb wymiernych już za  tygodzień,

          2 listopada 2013

**********************************************************************************************************

19 pażdziernik 2013

Temat:  Rozwiązywanie zadań tekstowych przy użyciu wyrażeń arytmetycznych.

Praca domowa:

* Uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe z podręcznika ze strony 36 i 37.

* W domu rozwiążcie na  kartkach   zadanie 60 i 65 z "Zadania uzupełniające" z rozdziału "Liczby i działania".

   Każde zadanie musi być opisane a odpowiedż napisana pełnym zdaniem.

* Sprawdzian z liczb wymiernych zaplanowałam na

          2 listopada  2013 roku.

**********************************************************************************************************